Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

Cennik usług za wywóz nieczystości płynnych - zmiana od października 2023r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie uprzejmie informuje, że z dniem 1 października br. ulegają zmianie ceny za wywóz beczkowozewm nieczystości płynnych na terenie Gminy Kleczew. Poniżej szczegóły :

Wywóz nieczystości z szamb

ilość nieczystości ( m3)                                 stawka brutto w zł/m3

do 2,5                                                                        120,00 

powyżej 2,5 -za każdy odebrany m3                          28,90

 

Wywóz nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni 

     jednorazowy wywóz - 199,00 zł brutto