Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

Telefony

Centrala: (63) 270-14-00

Numer fax: (63) 270-12-11

Numery wewnętrzne

Kadry i płace: wew. 406

Księgowość: wew. 405

Rozliczanie i fakturowanie wody wew. 407

Sprawy budowlane i wod.-kan. : wew. 407

Wywóz nieczystości płynnych-  wew. 407

Gospodarka odpadami komunalnymi - wew. 402.