Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

Zmiana cen za wodę i ścieki od 20 października 2023

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje,że na podstawie Taryfy  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kleczew, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 20 września 2023r. , znak PO.RZT.70.75.2023/D/FK, z dniem 20 października  2023 r. obowiązują  nowe stawki dotyczące zimnej wody oraz ścieków:    dla grupy - Gospodarstwa domowe :


    -  dla zimnej wody-    stawka 3,48 zł brutto za 1 m3 oraz stała opłata abonamentowa 2,70 zł brutto za 1 m-c , 

                                      w wyniku dopłaty przez gminę :

                                      od 01.02.2024r. do 19.10.2024 r.  stawka wynosi 3,33 zł brutto za 1 m3

                                      od 20.10.2024 do 31.12.2024 r.   stawka wynosi  3,51 zł brutto za 1 m3


    -  dla ścieków-           stawka  11,05 zł brutto za 1 m3   oraz stała opłata abonamentowa 2,70 zł brutto za 1 m-c.

 

    dla grupy - Pozostali odbiorcy ( w tym podmioty prowadzące działalność gospodarczą ):


    -  dla zimnej wody-  stawka 3,76 zł brutto   za 1 m3 oraz stała opłata abonamentowa 2,70 zł brutto od odbiorcy za 1 m-c ,
    - dla ścieków -         stawka 11,46 zł brutto  za 1 m3 oraz stała opłata abonamentowa 2,70 zł brutto od odbiorcy za 1 m-c.

Stawki dla tej grupy obowiązują do dnia 19 października 2024.