Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

PRZETARG NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU I POJAZDÓW

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie ogłasza przetarg w formie pisemnego przetargu  nieograniczonego na sprzedaż sprzętu i pojazdów spółki. 

Szczegółowe informacje poniżej :

- Ogłoszenie o przetargu,

- Druki -  "Oferta na zakup"