Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

Ogłoszenie o zamówieniu- dostawa w formie leasingu operacyjnego koparki kołowej wraz z osprzętem z opcją wykupu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie ogłasza przetarg na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu koparki kołowej wraz z osprzętem. Poniżej dokumentacja związana z przetargiem :

- Ogłoszenie o zamówieniu dostawy w formie leasingu operacyjnego,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia